Eusparassus walckenaeri

Sparassidae – Spachaczowate
Ubarwienie ciała od szarobeżowego po pomarańczowobrązowe. Na karapaksie deseń z ciemnych plam. Odwłok ciemno cętkowany – w jego przedniej części, jasna, wrzecionowata plama środkowa. Nogi uderzająco długie, rozłożone szeroko na boki, silnie kontrastowo prążkowane.

Cypr 04.10.2023 ♀ Fot. Sebastian Czeczor

Kreta 13.06.2015 Fot. Antek Kwiczała

  1. Zasięg. W Europie wykazywany jedynie z Grecji, Cypru, Włoch i Ukrainy, a w wyniku zawleczenia także z Niemiec. Zasiedla również północną Afrykę i Bliski Wschód. Zwykle pospolity i liczny
  2. Siedlisko.. Rozmaite suche tereny otwarte oraz pomieszczenia gospodarcze i mieszkalne; regularnie znajdowany na ścianach i elewacjach, a w terenie pod kamieniami
  3. Wymiary. Samica 16.9-25.3 mm. Samiec 13.4-20.6 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Grecja, Cypr. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Aktywnie poluje na bezkręgowce; chętnie na karaczany
  7. Podobne. Znaczne rozmiary oraz charakterystyczna poza spoczynkowa z szeroko rozłożonymi nogami ułatwiają identyfikację – tym niemniej można go pomylić z innymi gatunkami z rodzaju (w Europie jeszcze 2)
  8. Uwagi. Identyfikacja Aneta Itczak
  9. Uwagi 2. Autorzy obserwacji – Antek Kwiczała Sebastian Czeczor
  10. Więcej o gatunku

avidal

Leave a Reply