Pterostichus madidus – Szykoń smukły

Carabidae – Biegaczowate
Ciało czarne, lśniące. Przedplecze sercowate, zwężające się ku tyłowi – jego tylne kąty charakterystycznie, silnie, łukowato wyprofilowane. Przedplecze przy podstawie spłaszczone, z widocznymi wgnieceniami – między nimi obecna poprzeczna listewka. Pokrywy wzdłużnie bruzdkowane; w trzecim międzyrzędzie tylko jeden chetopor (dołkowane wgłębienie) – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Nogi czarne lub częściowo czerwone.

Niemcy – Bad Münstereifel 04.09.2016 Fot. Marek R. Swadzba

  1. Status. W wielu regionach Europy bardzo pospolity i liczny, z Polski wykazany zapewne błędnie
  2. Siedlisko. Lasy, ogrody, zarośla, ale też tereny otwarte
  3. Wymiary. Długość ciała 13-17 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień
  5. Lokalizacja. Niemcy
  6. Pokarm. Imagines i larwy drapieżne
  7. Podobne. Przede wszystkim występujący w Polsce Pterostichus aethiops (nogi zawsze całkowicie czarne, brak listewki przy podstawie przedplecza, dwie chetopory w 3-im międzyrzędzie pokryw); pozostałe gatunki z rodzaju różnią się detalami ubarwienia oraz kształtem przedplecza
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek R.Swadzba
  9. P. madidus w bazie BioMap

Rodzaj Pterostichus


avidal

Leave a Reply