Stenopterus ater – Skąpokrywka czarna*

Cerambycidae – Kózkowate
Głowa i przedplecze czarne; na przedpleczu 3 lśniące, niewielkie guzki. Pokrywy długie i wąskie, rozchylone na końcu, u samców żółtobrązowe, a u samic żółtobrązowe lub czarne. Odwłok dobrze widoczny spod wąskich pokryw, dwubarwny. Uda zgrubiałe, całe czarne u samic, u samców dwubarwne. Czułki całe czarne, bądź z rudawym odcieniem; na pierwszym członie dołek – istotna cecha diagnostyczna gatunku.

Toskania – Montemurlo 17.06.2021 Fot. Marco Huang

Francja 18.07.2010 ♀ Fot. Marek R. Swadzba

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje Europę Południową, Afrykę Północną i Krym. Lokalnie występuje również na Słowacji.
  2. Biotop. Lasy, polany, zarośla, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 6-14 mm
  4. Aktywność. Czerwiec – sierpień
  5. Lokalizacja. Francja, Włochy. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Pyłek. Polifagiczne larwy żerują w drewnie rozmaitych drzew liściastych
  7. Podobne. Samice charakterystyczne, oznaczanie samców jest stosunkowo trudniejsze i nietrudno pomylić je m.in. ze Stenopterus atricornis – jednak u wszystkich innych kusokrywek brak dołka na pierwszym członie czułków
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Marek R.Swadzba Marco Huang
  9. Więcej o gatunku
  10. * – proponowana nazwa gatunkowa

Francja 13.07.2010 ♀ Fot. Marek R. Swadzba


Cerambycidae - Kraina palearktyczna


Maks Syratt

Leave a Reply