Stenurella septempunctata – Strangalia siedmiopunktowa

Cerambycidae – Kózkowate
Ciało smukłe. Przedplecze czarne, lub mniej lub bardziej intensywnie pomarańczowoczerwone. Pokrywy długie i wąskie, pomarańczowoczerwone, lub pomarańczowożółte z bardzo zmiennym deseniem złożonym z czarnych plam – liczba i kształt tych plam bywają różne u poszczególnych osobników, a na dodatek mogą się one ze sobą zlewać, lub przeciwnie, zanikać. Plama leżąca na przodzie szwu pokryw często przyjmuje sercowaty kształt, lub rozlewa się szeroko wzdłuż szwu pokryw. Nogi i czułki (dłuższe u samca) w głównej mierze pomarańczowoczerwone; tylne uda przynajmniej u nasady czarne.

S.septempunctata

Grecja – okolice Stomio – Czerwiec 2016 Fot. Adam Woźniak

  1. Liczebność. W Polsce aktualnie prawdopodobnie nie występuje EX
  2. Biotop. Świetliste lasy, polany, zarośla, murawy kserotermiczne
  3. Wymiary. Długość ciała7-12 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Grecja
  6. Pokarm. Pyłek. Larwy żerują w drewnie rozmaitych drzew liściastych; jednak szczegóły ich rozwoju pozostają nieznane
  7. Podobne. W Polsce występuje pospolita Strangalia attenuata różniąca się min. deseniem na pokrywach
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Adam Woźniak
  9. S.septempunctata w bazie BioMap
  10. Więcej o gatunku

Cerambycidae - Kraina palearktyczna


avidal

Leave a Reply