Stictoleptura rufa – Zmorsznik krasnonogi*

Cerambycidae – Kózkowate
Głowa, przedplecze i czułki czarne. Pokrywy czerwono-brązowe lub czerwone z rozległymi, czarnymi plamami wierzchołkowymi; zwłaszcza u samicy para czarnych, owalnych plam może się pojawić również w połowie długości pokryw. Wszystkie uda i golenie żółte, czerwone lub pomarańczowe.

S.rufa

Tesalia – Kokkino Nero Czerwiec 2012 Fot. Adam Woźniak

S rufa

♀ – Fotografia i preparacja Adam Woźniak

S.rufa_

♂ – Fotografia i preparacja Adam Woźniak

  1. Zasięg. Rzadko obserwowany gatunek wykazywany z południowowschodniej Europy i z Turcji
  2. Siedlisko. Lasy i ich skraje, polany
  3. Wymiary. Długość ciała 11-16 mm
  4. Aktywność. Maj – lipiec
  5. Lokalizacja. Grecja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Pyłek. Ksylofagiczne larwy żerują w drewnie rozmaitych drzew liściastych; chętnie dębów
  7. Podobne. Przede wszystkim Stictoleptura gevneensis, którą można odróżnić po nieco odmiennym kształcie przedplecza i jego punktowaniu. U Stictoleptura erythroptera, Stictoleptura martini i Stictoleptura heydeni uda i golenie są znacznej mierze czarne. U Stictoleptura cordigera na pokrywach występują charakterystyczne, sercowate plamy
  8. Uwagi. Autor obserwacji i identyfikacji – Adam Woźniak
  9. Więcej o gatunku
  10. *-proponowana nazwa gatunkowa
Habitat

Tesalia – Kokkino Nero Czerwiec 2012 Habitat Fot. Adam Woźniak


Cerambycidae - Kraina palearktyczna


avidal

Leave a Reply