Toxomerus marginatus

Syrphidae – Bzygowate
Oczy samicy rozdzielone czołem, oczy samca stykają się ze sobą na wąskim odcinku. Scutum miedzisto-brązowe z trzema podłużnymi, wąskimi żółtymi smugami – jedną środkową i dwiema bocznymi, sięgającymi aż do scutellum. Scutellum miedzisto-brązowe, żółto obwiedzione. Na bocznych płytkach tułowia widoczne żółte plamy (przy widoku z boku). 2 tergit brązowy z żółtą, poprzeczną smugą środkową, która zwęża się na bokach, a u niektórych osobników jest rozerwana na dwie plamy. Boki tergitów jednolicie żółte – ciemne plamy na tergitach nigdy nie stykają się z bocznymi krawędziami odwłoka.

Maryland – Rock Hall 18.06.2022 ♂ Fot. Judy Gallagher

Virginia – Prince William 13.11.2020 ♀ Fot. Judy Gallagher

Kalifornia – San Diego 30.10.2021 Fot. Luann Wright

  1. Zasięg. Obejmuje południowa Kanadę, Stany Zjednoczone (w tym Hawaje) oraz Amerykę Środkową. Na ogół pospolity i liczny
  2. Siedlisko. Łąki, zarośla, polany, ogrody, skraje lasów, parki, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 6.5-8.5 mm. Larwa dorasta do 4.5 mm
  4. Aktywność. Zależna od lokalizacji – w regionach tropikalnych aktywny cały rok
  5. Lokalizacja. USA. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar, pyłek; regularnie i chętnie odwiedza rozmaite kwiaty. Larwy są drapieżne – polują na mszyce, czerwce, wciornastki, małe larwy i inne niewielkie, powolne owady
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różnią się detalami ubarwienia – boczne krawędzie tergitów nigdy nie są jednolicie żółte (ciemne plamy stykają się z brzegami tergitów)
  8. Uwagi. Autorki obserwacji – Luann Wright Judy Gallagher

Rodzaj Toxomerus


Syrphidae - Świat


avidal

Leave a Reply