Xanthochilus saturnius – Zezun południowiec

Rhyparochromidae – Brudźcowate
Przedplecze dwubarwne, z jasnym, mlecznobiałym obrzeżeniem. Scutellum czarne, jasno obwiedzione. Na pokrywach czarne plamy w kształcie rombu. Zakrywka z szeroką, owalna plamą.

Kreta 03.10.2018 Fot. Włodek Wypych

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje południową Europę oraz Amerykę Północną
  2. Biotop. Preferuje ciepłe, suche tereny z roślinami żywicielskimi – w tym tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 6-8 mm
  4. Aktywność. Od wiosny do jesieni. Zimują imagines, często gromadnie
  5. Lokalizacja. Grecja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines i larwy wysysają nasiona czyśćców z rodzaju Stachys oraz dziewann z rodzaju Verbascum, a także innych roślin z rodzin jasnotowatych i trędownikowtych
  7. Podobne. W Polsce występuje Xanthochilus quadratus, u którego na zakrywce brak rozległej, ciemnej plamy – zamiast niej pojawia się wąski, podłużny pas, a czarne plamy na pokrywach są na ogół mniejsze
  8. Uwagi . Autor obserwacji  i identyfikacji – Włodek Wypych

avidal

Leave a Reply