Zoropsis spinimana

Karapks z ośmioma oczami ułożonymi w dwa rzędy, brązowawożółty; w centralnej części jasny wzór przypominający motyla  z rozłożonymi skrzydłami. Tułów z trzema czarnymi plamami w przedniej części, ułożonymi jedna za drugą. Należy do rodziny Zoropsidae, która nie ma swojego reprezentanta w faunie Polski. Nogi żółtoszarobrązowe z drobnym, czarnym plamkowaniem.

Z.spinimana

Chorwacja – Wyspa Krk 20.08.2019 Subadultny ♂ znaleziony wewnątrz budynku Fot. Adrian Atamańczuk

Zoropsis

Chorwacja – Wyspa Krk 22.08.2019 Fot. Adrian Atamańczuk

  1. Liczebność. Pierwotny zasięg obejmuje basen Morza Śródziemnego, jednak wydaje gatunek się być w ekspansji – dotarł min. do Austrii, Szwajcarii, Niemiec i na Węgry. Mimo to w środkowej Europie wciąż zdecydowanie rzadki
  2. Biotop. Widne lasy (zwłaszcza sosnowe), doliny rzeczne, rozmaite tereny otwarte; w ciągu dnia ukrywa się pod korą lub pod kamieniami. Także tereny ruderalne i osiedla, w których bywa znajdowany na ścianach i murkach. Gatunek semisynantropijny
  3. Wymiary. Samica 10-19 mm. Samiec 10-13 mm
  4. Aktywność. Aktywny od wiosny do jesieni, a na południu Europy, w regionie śródziemnomorskim, również zimą. Samice dożywają do 20 miesięcy
  5. Lokalizacja. Chorwacja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Bezkręgowce, na które poluje z zasadzki, głównie nocą. Nie konstruuje sieci łownych
  7. Podobne. Kilka innych, znacznie rzadszych i bardziej lokalnych gatunków z rodzaju, które nie wykazują tendencji do ekspansji ograniczając swoje zasięgi do południa Europy. Trawnikowce z rodzaju Zora są mniejsze. Także niektóre gatunki z rodziny Lycosidae
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Adrian Atamańczuk
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Robert Rozwałka
  10. Więcej o gatunku

avidal

Leave a Reply