Bijoaraneus mitificus – Tycik cynaderkowy

Araneidae – Krzyżakowate
Głowotułów żółty, rzadziej czerwonawy bądź zielonkawy, pozbawiony barwnego desenia. Odwłok kulisty, o jasnym tle na wierzchniej stronie, z charakterystycznym dla gatunku wzorem utworzonym z czarnych i żółtych plam, plamek i kresek. W przedniej części odwłoka obecne dwie czarne, łukowato wygięte smugi zachodzące na jaskrawo żółte pole nasadowe. Za nimi rozległa, czarna plama w kształcie nerki lub litery „V” bądź „U”. Tylna część odwłoka zdobiona mozaiką czarnych i żółtych linii oraz czterema zwykle, czarnymi, prostokątnymi w zarysie plamami rozdzielonymi żółtymi liniami. Wzór na odwłoku samca często zredukowany, uboższy i mniej barwny niż u samicy. Spód odwłoka u obu płci żywo zielony.

Sri Lanka 29.01.2020 ♀ Fot. Roman Prokhorov

Sri Lanka 29.01.2020 ♀ Fot. Roman Prokhorov

Sri Lanka 29.01.2020 ♀ Fot. Roman Prokhorov

  1. Zasięg. Południowa i południowo-wschodnia Azja – od Pakistanu aż po Nową Gwineę i Filipiny, oraz Daleki Wschód z uwzględnieniem Japonii I Korei
  2. Siedlisko. Skraje lasów, zarośla, ogrody, parki, tereny ruderalne. Znajdowany zwykle na na roślinności zielnej, na trawach i pośród listowia niskich krzewów
  3. Wymiary. Długość ciała samicy 6-9 mm. Samiec 3-5 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Sri Lanka. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Rozmaite drobne bezkręgowce schwytane w sieć łowną – głównie owady uskrzydlone. Kulistą sieć łowną rozwiesza między liśćmi, a sam czyha na wpadające w nią ofiary nieopodal pod liściem, w skrytce skonstruowanej z przędzy
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różnią się w mniejszym lub większym stopniu deseniem na odwłoku – w tym kształtem czarnej plamy przy nasadzie odwłoka oraz liczbą czarnych plam na wierzchołku odwłoka
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Roman Prokhorov

Araneidae - Świat


avidal

Leave a Reply