Nyssus coloripes – Chyżyk żółtonogi

Corinnidae
Głowotułów i odwłok czarne z białym, a sporadycznie złocisto-żółtym plamkowaniem układającym się w deseń charakterystyczny dla gatunku. Przednie golenie a także w znacznej mierze uda są żółte. Uda i golenie 2 pary nóg żółte lub czarno-białe. Pozostałe 2 pary nóg białoczarne. Uznaje się, że ubarwieniem ciała, a także sposobem poruszania kończynami w chwilach zagrożenia imituje nastecznikowate Pompilidae.

Nowa Zelandia 10.03.2019 Fot. James Bailey

  1. Zasięg. Australia wraz z Tasmanią i Nowa Zelandia
  2. Siedlisko. Widne lasy, łąki, ogrody, parki, zarośla, tereny ruderalne; przebywa zwykle bezpośrednio na ziemi lub w ściółce. Regularnie znajdowany w budynkach mieszkalnych i gospodarczych – znany z umiejętności sprawnego poruszania się po gładkich, stromych powierzchniach takich jak szyby okienne i lustra
  3. Wymiary. Długość ciała 5-7 mm
  4. Aktywność. Cały rok; aktywny głównie w ciągu dnia
  5. Lokalizacja. Nowa Zelandia. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Owady, pajęczaki i inne bezkręgowce, na które aktywnie poluje; zalicza się do najszybciej biegających pająków. Konstruuje również sieci łowne
  7. Podobne. U Nyssus albopunctatus przednie nogi są czarne
  8. Uwagi. Autor obserwacji – James Bailey

avidal