Nyssus albopunctatus – Chyżyk białoplamy

Corinnidae
Głowotułów i odwłok czarne z białym plamkowaniem układającym się w deseń charakterystyczny dla gatunku. Uda i golenie czarne z białymi plamkami, stopy żółtobrązowe. Uznaje się, że ubarwieniem ciała imituje żronkowate Mutillidae.

Queensland – Talegalla Weir 17.09.2022 Fot. Scott W.Gavins

  1. Zasięg. Australia
  2. Biotop. Widne lasy, łąki, ogrody, parki, tereny ruderalne; przebywa zwykle bezpośrednio na ziemi lub w ściółce. Regularnie znajdowany w budynkach mieszkalnych i gospodarczych – znany z umiejętności sprawnego poruszania się po gładkich, stromych powierzchniach takich jak szyby okienne i lustra
  3. Wymiary. Długość ciała 6-9 mm
  4. Aktywność. Cały rok; aktywny głównie w ciągu dnia
  5. Lokalizacja. Australia. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Owady, pajęczaki i inne bezkręgowce, na które aktywnie poluje; zalicza się do najszybciej biegających pająków. Konstruuje również sieci łowne
  7. Podobne. U Nyssus coloripes przednie nogi są częściowo żółte
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Scott W. Gavins

avidal