Paraphidippus fartilis

Salticidae – Skakunowate
Samica pokryta długimi, białymi włoskami – od kremowo-białych po śnieżnobiałe. Głowotułów biały z drobnymi, czarnymi plamkami. Podstawowe ubarwienie odwłoka takie samo, jak głowotułowia; w tylnej części odwłoka czarny lub barwny deseń o zmiennym kształcie. Na boku tułowia biała lub żółta plama. Samiec znacznie skapiej owłosiony, purpurowo-bordowy z intensywnym, mniej lub bardziej rozległym, metalicznie zielonym połyskiem na głowotułowiu i odwłoku. Boki głowotułowia i przedniej części odwłoka jasno obwiedzione; na odwłoku dwa rzędy białych plamek.

Meksyk 28.04.2021 ♀ Fot. Rob Navarro

Meksyk 06.10.2019 ♀ Fot. Rob Navarro

Meksyk 10.09.2014 ♀Fot. Rob Navarro

  1. Zasięg. Południowe krańce USA, oraz Ameryka Środkowa
  2. Siedlisko. Zasiedla suche tereny półpustynne oraz podgórskie. Znajdowany na agawach, sotolach, jukach i innych szparagowatych i tylko sporadycznie z dala od nich, np. bezpośrednio na ziemi. Ta silna skłonność do zasiedlania konkretnych roślin wyróżnia go spośród większości innych skakunowatych
  3. Wymiary. ?
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Meksyk. W Europie nie występuje
  6. Pokarm. Bezkręgowce, na które aktywnie poluje. Nie konstruuje sieci łownych
  7. Podobne. Samica charakterystyczna, samca można pomylić z innymi gatunkami z rodziny – w tym z Paraphidippus aurantius
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Robb Navarro

Meksyk 18.08.2020 ♂ Fot. Rob Navarro

Meksyk 18.08.2020 ♂ Fot. Rob Navarro

Meksyk 18.08.2020 ♂ Fot. Rob Navarro


Salticidae - Świat


avidal