Phlegra bresnieri – Sekutnica arafatka

Salticidae – Skakunowate
Obie płci podobnie ubarwione – ciało ciemnobrunatne do czarnego z kontrastowo białymi, podłużnymi pasami, których na głowotułowiu jest 4 a na odwłoku 3. Pasy odwłokowe są nieco szersze u samicy. Przed oczami szeroka smuga z jasnych włosków pokrywająca m.in nadustek. Nogi samicy żółte, samca czarne.

Włochy – Maj 2022 ♀ Fot. Benjamin Fabian

Włochy – Maj 2022 ♂ Fot. Benjamin Fabian

  1. Zasięg. Zasiedla region śródziemnomorski, północną Afrykę, Bliski Wschód i centralną Azję
  2. Siedlisko. Suche trawiaste i kamieniste tereny
  3. Wymiary. Długość ciała obu płci w granicach 5 mm
  4. Aktywność. Apogeum pojawu od lutego do czerwca, ale spotykany przez cały rok
  5. Lokalizacja. Włochy. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Bezkręgowce, na które aktywnie poluje. Nie konstruuje sieci łownych
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różnią się m.in. liczba pasów na głowotułowiu i barwą owłosienia nadustka
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Benjamin Fabian

Włochy – Maj 2022 ♀ Fot. Benjamin Fabian

Włochy – Maj 2022 ♂ Fot. Benjamin Fabian


Salticidae - Świat


avidal

Leave a Reply