Spintharus flavidus – Śmieszka karaibska

Theridiidae – Omatnikowate
Głowotułów żółty lub zielonkawo-żółty, pozbawiony desenia i obrzeżenia. Odwłok samicy owalny, w zarysie jajowaty lub trójkątny. Odwłok samicy na spodzie i na bokach bladożółty, na wierzchu z rozległym, czerwono-buraczkowo obwiedzionym polem wypełnionym plamami i smugami układającymi się w deseń charakterystyczny dla gatunku – u niektórych osobników poprzeczna, czerwona smuga jest łukowato wygięta i wtedy deseń ten przypomina uśmiechnięta twarz, co stało się inspiracja dla utworzenia wernakularnej nazwy rodzajowej (smiley-faced spiders). Odwłok samca owalny, bladożółty z dwoma rzędami drobnych, czarnych plamek brzeżnych – po trzy plamki przy każdym z boków odwłoka. Nogi u obu płci żółte – wierzchołki przednich i tylnych ud z czerwono-buraczkowymi obrączkami apikalnymi.

Maryland – Middletown 13.09.2015 ♀ Fot. Judy Gallagher

  1. Zasięg. Wschodnie i południowo-wschodnie stany USA, Ameryka Środkowa łącznie z Karaibami, tropikalne i subtropikalne regiony Ameryki Południowej aż po Argentynę
  2. Siedlisko. Łąki, polany, zarośla, skraje lasów, ogrody – przebywa zwykle pośród listowia
  3. Wymiary. Długość ciała samicy 3.5-4.6 mm. Samiec dorasta przeciętnie do 2.5 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. USA. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Bezkręgowce zaplątane w sieć łowną, która przyjmuje kształt litery „H”
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różnią się w mniejszym lub większym stopniu deseniem na odwłoku
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Judy Gallagher

avidal

Leave a Reply