Allograpta obliqua

Syrphidae – Bzygowate
Oczy nagie, samicy rozdzielone czołem, oczy samca stykają się ze sobą. Scutum metalicznie lśniące, ciemnomiedziste z białymi plamami barkowymi. Scutellum żółte, bez ciemnej plamy po środku. Jasne plamy odwłokowe mniej lub bardziej intensywnie żółte – lecz nie białe. Czarna przepaska na przedniej krawędzi 2-ego tergitu o niemal idealnie prostej tylnej krawędzi – jedna z cech diagnostycznych gatunku. Przedni brzeg 4-ego tergitu na ogół żółty; podłużny czarny pasek po środku tego tergitu relatywnie wąski w przedniej części. Skrzydła przeźroczyste.

Kalifornia – San Diego 23.12.2021 ♀ Fot. Luann Wright

Kalifornia – San Diego 23.12.2021 ♀ Fot. Luann Wright

Kalifornia – San Diego 23.12.2021 ♀ Fot. Luann Wright

  1. Zasięg. Obejmuje Stany Zjednoczone (w tym Hawaje) oraz południowe krańce Kanady, Amerykę Środkową i Amerykę Południową za wyjątkiem jej południowej części. Na ogół pospolity i liczny
  2. Siedlisko. Łąki, zarośla, polany, ogrody, skraje lasów, parki, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała nie przekracza 10 mm
  4. Aktywność. Zależna od lokalizacji
  5. Lokalizacja. USA. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar, pyłek; regularnie i chętnie odwiedza rozmaite kwiaty. Larwy są afidofagiczne
  7. Podobne. U Allograpta exotica jasne przepaski odwłokowe są bardziej białe, niż żółte, czarna przepaska na 2-im tergicie ma miejscowo wklęsłą tylna krawędź, a przedni brzeg 4-ego tergitu na ogół czarny; ciemny pasek po środku tego tergitu jest szerszy w przedniej części
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Luann Wright

Porównanie Allograpta exotica (po lewej) i Allograpta obliqua (po prawej)

Biała strzałka wskazuje tylną krawędź 2-ego tergitu – miejscowo wklęsła kontra niemal prosta
Niebieska strzałka wskazuje przedni brzeg 4-ego tergitu – czarny kontra żółty
Czerwona strzałka wskazuje podłużny pasek na 4-ym tergicie – w przedniej części szeroki kontra wąski

Allograpta exotica kontra Allograpta obliqua


Syrphidae - Świat


avidal

Leave a Reply