Blera scitula – Elli żółtoczarne

Syrphidae – Bzygowate
Oczy samicy rozdzielone szerokim czołem, oczy samca stykają się ze sobą na wąskim odcinku. Scutum i scutellum czarne. Odwłok czarny z rozległymi, żółtymi plamami na tergitach 2-4. Plamy na drugim tergicie często przybierają łezkowaty kształt i położone są ukośnie w stosunku do przedniej krawędzi tergitu; niemal zawsze są rozdzielone. Plamy na trzecim tergicie ,a u niektórych osobników także na czwartym, tworzą deseń w kształcie falbanki – są połączone.

Kalifornia – Minaret Vista 26.06.2016 ♀ Fot. James Bailey

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje zachodnie wybrzeża Kanady i USA
  2. Biotop. Lasy i ich skraje, kwietne łąki i polany
  3. Wymiary. Długość ciała 10.5-13.5 mm
  4. Aktywność. Apogeum pojawu od maja do września
  5. Lokalizacja. USA. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Larwy rozwijają się w drewnie – nie znam szczegółów rozwoju
  7. Podobne. Bardzo łatwe do odróżnienia od pozostałych gatunków z rodzaju. Natomiast można je pomylić z wieloma bzygami o żółtych plamach na odwłoku – mimo to nietrudne do rozpoznania
  8. Uwagi. Autor obserwacji – James Bailey

Rodzaj Blera - Elli


avidal

Leave a Reply