Copestylum avidum – Kaktusówka kwiatomirka

Syrphidae – Bzygowate
Oczy samicy rozdzielone szerokim czołem, oczy samca stykają się ze sobą. Twarz jasna wyciągnięta w relatywnie średniej długości ryjek; pręga twarzowa czarna, wyraźnie zaznaczona. Scutum ciemne i lśniące z parą krótkich, jasnych pasków przy przedniej krawędzi oraz z dwiema parami żółtawych plam przy tylnej krawędzi – para plam środkowych zlewa się w kształt litery „B”. Na wszystkich tergitach żółte plamy o kształcie charakterystycznym dla gatunku. Skrzydła przeźroczyste, bez przyciemnień wierzchołkowych, jedynie z zaczernionymi żyłkami poprzecznymi.

Kalifornia – San Diego 14.07.2021 ♀ Fot. Luann Wright

Kalifornia – San Diego 14.07.2021 ♀ Fot. Luann Wright

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje południowe stany USA i Meksyk. Na ogół pospolita
  2. Biotop. Rozmaite tereny otwarte i półotwarte, zwłaszcza ukwiecone
  3. Wymiary. Długość ciała 10.5-13.5 mm
  4. Aktywność. ?
  5. Lokalizacja. USA. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar. Larwy rozwijają się w kaktusach
  7. Podobne. Łatwa do rozpoznania
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Luann Wright

Kalifornia – San Diego 08.01.2021 ♂ Fot. Luann Wright

Kalifornia – San Diego 14.07.2021 ♀ Fot. Luann Wright


Rodzaj Copestylum - Kaktusówka


avidal