Copestylum mexicanum – Kaktusówka meksykańska

Syrphidae – Bzygowate
Oczy samicy rozdzielone szerokim czołem, oczy samca stykają się ze sobą. Twarz wyciągnięta w relatywnie wąski ryjek. Ciało zwarte, czarne z silnym granatowym połyskiem. Skrzydła silnie przyciemnione w części nasadowej. Alula (łuska skrzydłowa) z lekko przyciemnionym, brązowawym wierzchołkiem – istotna cecha diagnostyczna gatunku.

Kalifornia – San Diego 02.04.2021 ♂ Fot. Luann Wright

Kalifornia – Carlsbad 11.07.2021 ♀ Fot. Luann Wright

  1. Zasięg. Obejmuje południowe stany USA i Meksyk oraz basen Morza Karaibskiego. W większości zasięgu pospolita
  2. Siedlisko. Rozmaite tereny otwarte i półotwarte, zwłaszcza ukwiecone
  3. Wymiary. Długość ciała 16-20 mm; zalicza się do największych reprezentantów rodzaju
  4. Aktywność. ?
  5. Lokalizacja. USA. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar. Larwy rozwijają się w kaktusach
  7. Podobne. Identycznie ubarwiona Copestylum violaceum różni się brakiem przyciemnienia na całkowicie bezbarwnej łusce skrzydłowej (aluli)
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Luann Wright

Rodzaj Copestylum - Kaktusówka


Syrphidae - Świat


avidal

Leave a Reply