Cyphipelta rufocyanea

Syrphidae – Bzygowate
Oczy duże, czerwonobrązowe – u samicy rozdzielone szerokim czołem, u samca stykają się ze sobą na wąskim odcinku. Twarz oraz czoło żółte i lśniące; twarz wyprofilowana w szeroki, wyraźnie wyciągnięty do przodu ryjek zwieńczony żółtymi czułkami. Scutum złociście pomarańczowe z parą czarnych kropekczarne z żółtymi bokami. Scutellum żółte, bardzo silnie wypukłe. Odwłok czarny z parą żółtych plam na bokach 2-ego, a u niektórych osobników także 3-ego tergitu (1-szy tergit jest u bzygowatych niewidoczny). Wierzchołek odwłoka pokryty gęstymi, intensywnie srebrzystobiałymi lub złocistożółtymi włoskami.

Wiktoria – Melbourne 19.12.2015 ♀ Fot. Reiner Richter

Wiktoria – Melbourne 22.10.2020 Fot. Reiner Richter

Wiktoria – Melbourne 21.10.2021 ♀ Fot. Reiner Richter

  1. Zasięg. Południowo-wschodnia Australia oraz Tasmania
  2. Biotop. Lasy, polany, przydroża
  3. Wymiary. Długość ciała 8-10 mm
  4. Aktywność. Apogeum pojawu od lipca do listopada
  5. Lokalizacja. Australia. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Larwy saprofagiczne – nie znam szczegółów. Być moze rozwijają się w wyciekach soku na pniach drzew
  7. Podobne. Łatwa do rozpoznania
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Reiner Richter

avidal

Leave a Reply