Eristalinus paria – Wiośnik osobliwy

Syrphidae – Bzygowate
Oczy zielonkawożółte z purpurowofioletowymi smugami – u samicy rozdzielone czołem, u samca stykają się ze sobą na wąskim odcinku (węższym niz u większości innych gatunków z rodzaju). Scutum żółte z czterema szerokimi, podłużnymi, czarnymi pasami. Odwłok żółty lub pomarańczowy z ciemnymi przepaskami na tylnych krawędziach tergitów; przepaski te są wyraźnie szersze u samicy. Tylne uda silnie zgrubiałe, rudobrązowe z czarną obrączką po środku – istotna cecha diagnostyczna gatunku.

Hong Kong 07.09.2013 ♀ Fot. WK Cheng

Hong Kong 07.06.2015 ♂ Fot. WK Cheng

  1. Zasięg. Nepal, Bhutan, Indie, Pakistan, południowe i wschodnie Chiny. Rzadko obserwowany
  2. Biotop. Łąki, polany, skraje lasów
  3. Wymiary. Długość ciała ?
  4. Aktywność. Wiosna – jesień
  5. Lokalizacja. Hong Kong. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines żywią się pyłkiem i nektarem. Larwy saprofagiczne – żywią się zawiesiną organiczną obecną w bajorach i innych małych, na ogół zanieczyszczonych, często okresowych, stojących zbiornikach wodnych
  7. Podobne. Charakterystyczny
  8. Uwagi. Autor obserwacji – WK Cheng

Rodzaj Eristalinus - Wiośnik


avidal