Eristalinus tarsalis – Wiośnik paskowany

Syrphidae – Bzygowate
Oczy bordowo nakrapiane, u samicy rozdzielone czołem, u samca stykają się ze sobą. Głowa czarna. Scutum czarne, lśniące – u samicy zwykle widocznych 5 jasnych, podłużnych smug. Scutellum czarne z żółtobrązowymi włoskami pokrywającymi boczne krawędzie. Tergity 2-4 u samicy z wyraźnymi, jasnymi przepaskami poprzecznymi – cecha diagnostyczna gatunku; u samca brak takich przepasek. Skrzydła przeźroczyste. Przezmianki żółto-brązowe. Krętarze i biodra czarne. Uda czarne z żółto-brązowymi wierzchołkami. Tylne golenie czarne poza żółto-brązowymi wierzchołkami (1/3 długości tylnej goleni jest żółto-brązowa).

Chiny – Wuling Mountain 28.08.2020 ♀ Fot. Shan Gui

Chiny – Pekin 16.09.2020 ♂ Fot. Shan Gui

  1. Zasięg. Obejmuje Daleki Wschód – wykazywana z Chin, Korei Południowej i Japonii oraz wschodnich krańców Rosji
  2. Siedlisko. Łąki, polany, skraje lasów, ogrody, parki, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 10 -12.2 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień
  5. Lokalizacja. Chiny. W Polsce i w Europie nie występuje
  6. Pokarm. Imagines żywią się pyłkiem i nektarem. Biologia larw pozostaje nieznana
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Shan Gui

Rodzaj Eristalinus - Wiośnik


Syrphidae - Świat


avidal

Leave a Reply