Meromacrus acutus – Dandys karoliński

Syrphidae – Bzygowate
Oczy samicy rozdzielone czołem, oczy samca stykają się ze sobą na wąskim odcinku. Czoło przy nasadzie czułków czarne. Scutum czarne z żółtymi znaczeniami. Scutellum ciemnobrunatne. Odwłok z kępkami żółtych włosków na przednich przednich krawędziach tergitów 2-4 (u muchówek tergit pierwszy jest niewidoczny). Uda, golenie i stopy pomarańczowe – tylko tylne uda czarne. Skrzydła z zażółconymi nasadami i rozległą, ciemną plama wierzchołkową.

Virginia – Woodbridge 21.10.2021 ♀ Fot. Judy Gallagher

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje zachodnie i południowe stany USA. Pospolity
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, łąki, ogrody, parki, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 14-24 mm
  4. Aktywność. Wczesna wiosna – jesień
  5. Lokalizacja. USA. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Larwy saprofagiczne, filtrują organicznie zanieczyszczone zbiorniki wodne
  7. Podobne. U Meromacrus laconicus skrzydła są ciemniejsze w części nasadowej. Meromacrus gloriosus można odróżnić po jaśniejszym czole przy nasadzie czułków i zwykle wyraźnie zaczerwienionych tergitach
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Judy Gallagher

Virginia – Woodbridge 13.08.2021 ♂ Fot. Judy Gallagher


avidal

Leave a Reply