Milesia virginiensis – Milezja plamista

Syrphidae – Bzygowate
Oczy samicy rozdzielone czołem, oczy samca stykają się ze sobą na wąskim odcinku. Twarz jednolicie żółta. Scutum żółtoczarne; deseń charakterystyczny dla gatunku. Scutellum dwubarwne – nasada jest czarna, a wierzchołek żółty – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Na tergitach żółte lub czerwonopomarańczowe plamy z czarną, wyraźna obwódką. Nogi i czułki żółte.

Waszyngton 09.10.2020 ♀ Fot. Judy Gallagher

Alabama – Andalusia 10.08.2018 ♂ Fot. Judy Gallagher

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje wschodnie stany USA. Sporadycznie zalatuje za północną granicę Meksyku i południową granicę Kanady. Pospolita
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, łąki, ogrody, parki, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 14-24 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – listopad/grudzień; apogeum od czerwca do września. Aktywność sezonowa dłuższa w południowym zakresie zasięgu
  5. Lokalizacja. USA. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar, pyłek; regularnie i chętnie odwiedza rozmaite kwiaty. Larwy rozwijają się w butwiejącym drewnie
  7. Podobne. U bardzo podobnej Milesia scutellata scutellum jest całkowicie żółte
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Judy Gallagher

avidal

Leave a Reply