Ocyptamus gastrostactus – Śmiglik nakrapiany

Syrphidae – Bzygowate
Oczy samicy rozdzielone wąskim czołem, oczy samca stykają się ze sobą. Tułów i odwłok czarne, scutellum jasnobrązowe. Odwłok nieprzewężony u nasady – węższy w części wierzchołkowej. U samca na tergitach 2-4 pary okrągłych, żółtych plam, których brak u samicy. Tylne stopy u obu płci bladożółte poza przyciemnionym członem apikalnym. Skrzydła samicy z rozległą, ciemną, trójkątną w zarysie plamą w połowie długości; skrzydła samca pozbawione takiej plamy.

Teksas – Mission 18.12.2021 ♂ Fot. James Bailey

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje tropikalne i subtropikalne regiony obu Ameryk, począwszy od południowych stanów USA
  2. Biotop. Lasy i ich skraje, kwietne łąki i polany, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała przeciętnie około 8 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. USA. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Larwy afidofagiczne
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różnią się detalami ubarwienia ciała i kształtem odwłoka – nietrudny do rozpoznania
  8. Uwagi. Autor obserwacji – James Bailey

Rodzaj Ocyptamus - Śmiglik


avidal

Leave a Reply