Orthonevra nitida – Złocisz czarowny

Syrphidae – Bzygowate
Oczy samicy rozdzielone czołem, oczy samca stykają się ze sobą na wąskim odcinku. Oczy u obu płci z silnie i wielokrotnie załamanymi bordowo-purpurowymi smugami o kształcie charakterystycznym dla gatunku. Scutum miedzisto-złote z ciemniejszymi od tła, podłużnymi smugami. Ubarwienie scutellum i odwłoka również miedzisto-złote; na tergitach i sternitach rozmyte plamy z jasnego opylenia. Skrzydła z przyciemnionymi żyłkami poprzecznymi.

Virginia – Fairfax 21.09.2019 ♀ Fot. Judy Gallagher

Virginia – Fairfax 20.07.2018 ♀ Fot. Judy Gallagher

Virginia – Scottsville 15.06.2021 ♂ Fot. Judy Gallagher

  1. Zasięg. Obejmuje wschodnią część USA oraz południowowschodnie krańce Kanady
  2. Siedlisko. Lasy i ich skraje, kwietne łąki i polany, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 4.5-6 mm
  4. Aktywność. Maj – listopad
  5. Lokalizacja. USA. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Larwy afidofagiczne
  7. Podobne. Unikalny deseń oczu czyni ten gatunek łatwym do rozpoznania
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Judy Gallagher

Virginia – Woodbridge 31.10.2021 In copula Fot. Judy Gallagher


Rodzaj Orthonevra - Złocisz


Syrphidae - Świat


Syrphidae - Świat


avidal

Leave a Reply