Ospriocerus aeacus – Diabelec preriowy

Asilidae – Łowikowate
Ciało uderzająco masywne. Twarz srebrzyście opylona. Tułów czarny. Scutum relatywnie słabo wysklepione i zwykle nieco jaśniejsze, szaroczarne, u samca. Odwłok dwubarwny, czarno-czerwony – zaczerwienienie tergitów mniej lub bardziej rozległe, niekiedy ograniczone jedynie do wąskich przepasek lub niewielkich plam bocznych. Nasada i wierzchołek odwłoka niemal zawsze są czarne. Sporadycznie odwłok całkowicie czarny. Nogi i czułki jednolicie czarne.

Arizona – Pima 03.10.2021 Fot. James Bailey

  1. Zasięg. Występuje w południowej Kanadzie, w zachodnich i centralnych stanach USA oraz w Meksyku
  2. Siedlisko. Suche i gorące tereny – w tym prerie, pustynie i półpustynie
  3. Wymiary. Długość ciała przeciętnie 18-20 mm
  4. Aktywność. Maj – listopad
  5. Lokalizacja. USA. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Drapieżny – poluje na duże owady, w tym zarówno bezbronne prostoskrzydłe oraz chrząszcze, jak i uzbrojone w żądła błonkówki
  7. Podobne. Nieco podobny Archilestris magnificus różni się m.in. czerwonymi czułkami
  8. Uwagi. Autor obserwacji – James Bailey
  9. Wymowa: ospriocerus eakus

avidal

Leave a Reply