Phytomia errans

Syrphidae – Bzygowate
Oczy duże – u samicy szarawe z fioletowymi smugami, rozdzielone czołem; u samca purpurowoczerwone jaśniejszymi od tła smugami, stykające się ze sobą. Twarz jasna, srebrzyście owłosiona. Scutum z ciemną, szeroka smuga poprzeczną. Scutellum ciemnobrunatne. Odwłok masywny, tergity 2 i 3 pomarańczowe do ogniście czerwonych z rozmytymi, ciemniejszymi od tła, trójkątnymi plamami na tylnych krawędziach. Skrzydła przeźroczyste; żyłka R4+5 silnie, łukowato wygięta.

Hong Kong 11.08.2017 ♀ Fot. WK Cheng

Hong Kong 01.04.2013 ♀ Fot. WK Cheng

Hong Kong 19.08.2017 ♀ Fot. WK Cheng

Hong Kong 27.11.2020 ♂ Fot. WK Cheng

  1. Zasięg. Daleki Wschód, południowa Azja od Pakistanu po Nową Gwineę
  2. Biotop. Łąki, ogrody, skraje lasów, ukwiecone tereny otwarte
  3. Wymiary. Długość ciała ?
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Chiny. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar, pyłek; regularnie i chętnie odwiedza rozmaite kwiaty. Larwy saprofagiczne
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różnią się detalami ubarwienia
  8. Uwagi. Autor obserwacji – WK Cheng

avidal

Leave a Reply