Sericomyia lata – Szałaśnica plamista

Syrphidae – Bzygowate
Ciało masywne. Oczy samicy rozdzielone czołem, oczy samca stykają się ze sobą. Scutum i scutellum czarne, lśniące. Odwłok czarny z białymi plamami na tergitach 2-4 o kształcie charakterystycznym dla gatunku. U samca wierzchołek odwłoka zwykle częściowo czerwony.

Kanada – Albert 09.08.2016 ♀ Fot. Denis Doucet

Kanada – Park Narodowy Fundy 30.07.2014 ♂ Fot. Denis Doucet

Kanada – Riverside-Albert 17.06.2020 ♂ Fot. Denis Doucet

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje wyłącznie Kanadę oraz północne stany USA
  2. Biotop. Lasy, torfowiska, polany
  3. Wymiary. Długość ciała 10-15 mm
  4. Aktywność. Maj – sierpień
  5. Lokalizacja. Kanada. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines żywią się pyłkiem i nektarem. Larwy saprofagiczne – rozwijają się w substracie roślinnym, zwykle torfowym
  7. Podobne. Możliwa do pomylenia jedynie z Sericomyia transversa, która ma jednak odmienny kształt plam odwłokowych
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Denis Doucet

Rodzaj Sericomyia - Szałaśnica


avidal