Somula decora

Syrphidae – Bzygowate
Oczy u obu płci rozdzielone czołem, szerszym u samicy. Twarz żółta, tył głowy żółto owłosiony. Czułki czarne – ich człony nasadowe uderzająco długie; osadzone na masywnym, wystającym wzgórku. Scutum i scutellum czarne. Odwłok czarny z rozległymi, żółtymi plamami na tergitach o kształcie charakterystycznym dla gatunku. Uda i golenie żółte.

Virginia – Triangle 01.05.2021 ♀ Fot. Judy Gallagher

Virginia – Woodbridge 01.05.2019 ♀ Fot. Judy Gallagher

  1. Zasięg. Obejmuje wschodnie stany USA i południowe krańce Kanady w regionie Wielkich Jezior. Pospolita
  2. Siedlisko. Skraje lasów, polany, łąki, ogrody, parki, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 15-17 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – lipiec
  5. Lokalizacja. USA. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar, pyłek; regularnie i chętnie odwiedza rozmaite kwiaty. Larwy rozwijają się w butwiejącym drewnie
  7. Podobne. Łatwa do rozpoznania – nieco podobna jest Didea fuscipes (żółte scutellum, plamy odwłokowe zlewają się w przepaski)
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Judy Gallagher

Syrphidae - Świat


avidal

Leave a Reply