Spilomyia foxleei – Mierzwica dziuplówka

Syrphidae – Bzygowate
Oczy żółte z barwnymi, purpurowobordowymi smugami – u samicy rozdzielone czołem, u samca stykają się ze sobą na wąskim odcinku. Twarz żółta z czarną pręgą twarzową. W dolnej części twarzy brak guzowatego wyrostka – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Scutum czarne z żółtymi znaczeniami o ułożeniu charakterystycznym dla tego gatunku i kilku gatunków podobnych. Scutellum czarne z żółto podkreśloną tylną krawędzią. Anepimeron i katepimeron (boczne płytki tułowia) żółtoczarne – jedna z cech diagnostycznych gatunku, mało jednak przydatnych w terenie. Odwłok dwubarwny – na każdym tergicie żółte przepaski poprzeczne; na tergitach 2 i 3 po dwie żółte przepaski poprzeczne (łącznie 4), przy czym przepaski pierwsza i trzecia przerwane po środku. Tylna uda o jednolicie żółtej przedniej krawędzi.

Kalifornia – Kern 08.10.2017 ♀ Fot. James Bailey

Kalifornia – Kern 07.10.2017 ♀ Fot. James Bailey

  1. Zasięg. Zachodnie stany USA oraz południowozachodnie krańce Kanady
  2. Biotop. Wilgotne lasy ze starymi, dziuplastymi drzewami oraz ich skraje, kwietne polany przyleśne, ogrody, łąki
  3. Wymiary. Długość ciała 12-16 mm
  4. Aktywność. Maj – październik
  5. Lokalizacja. USA. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Saprofagiczne larwy rozwijają się w dziuplach drzew liściastych wypełnionych wilgotnym substratem
  7. Podobne. Kilka innych, bardzo podobnych morsznic różniących się zwykle obecnością niewielkiego, ale dostrzegalnego wyrostka na spodniej części twarzy (dotyczy Spilomyia interrupta, Spilomyia citima i Spilomyia liturata), ubarwieniem bocznych płytek tułowia oraz tylnych nóg (przednie krawędzie tylnych ud częściowo czarne u Spilomyia wirthi)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – James Bailey

Rodzaj Spilomyia - Mierzwica


avidal

Leave a Reply