Victoriana parvicornis – Śmiglik pomarańczowy

Syrphidae – Bzygowate
Poprzednio w rodzaju Ocyptamus. Oczy samicy rozdzielone bardzo wąskim czołem, oczy samca stykają się ze sobą. Twarz jasna, bez ciemnej pręgi twarzowej. Scutum pomarańczowe. Odwłok smukły , w części nasadowej wyraźnie przewężony. Skrzydła z przyciemnioną krawędzią kostalną i z ciemna plamą wierzchołkową.

Floryda 04.09.2022 ♂ Fot. Alex Salcedo

  1. Zasięg. Floryda i Karaiby
  2. Biotop.  Lasy i ich skraje, kwietne łąki i polany, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała około 8 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. USA. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Nektar, pyłek. Larwy afidofagiczne
  7. Podobne. Pozostałe dwa gatunki z grupy gatunkowej – Victoriana neoparvicornis i Victoriana ferruginea, które najpewniej odróżnić na podstawie analizy budowy genitaliów
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Alexis Salcedo

avidal

Leave a Reply