Volucella bivitta – Trzmielówka przepasana

Syrphidae – Bzygowate
Głowa całkowicie czarna. Oczy samicy wyraźnie rozdzielone czołem, oczy samca niemal stykają się ze sobą. Twarz żółta, wyprofilowana w wystający do przodu, szeroki ryjek. Scutum czerwonobrązowe z czarnym, nieregularnym rysunkiem. Scutellum czerwonobrązowe. Odwłok w znacznej mierze pomarańczowobrązowy z brunatnoczarnymi przepaskami poprzecznymi na tergitach 2-4 (pierwszy tergit u muchówek jest niewidoczny). Nogi niemal jednolicie czerwonobrązowe.

Chiny – Chengde 13.08.2020 ♀ Fot. Shan Gui

Chiny – Chengde 13.08.2020 ♀ Fot. Shan Gui

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje Daleki Wschód – wykazywana z Chin, Korei Południowej i Japonii
  2. Biotop. Wykazuje skłonności synantropijne, podążając za swoimi żywicielami – osami. Stąd najłatwiej spotkać ją w pobliżu miast czy osiedli na słonecznych, ukwieconych stanowiskach
  3. Wymiary. Długość ciała 15-18 mm
  4. Aktywność. ?
  5. Lokalizacja. Chiny. W Polsce i w Europie nie występuje
  6. Pokarm. Imagines żywią się pyłkiem i nektarem – regularnie obserwowane na kwiatach żółtodrzewia Zanthoxylum schinifolium. Larwy rozwijają się w gniazdach os z rodziny Vespidae. Żywią się resztkami pokarmu os i szerszeni, martwymi larwami i poczwarkami – być może także żywymi
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Shan Gui

Chiny – Wuling Mountain 29.07.2020 ♂ Fot. Shan Gui


Rodzaj Volucella - Trzmielówka


avidal

Leave a Reply