Rodzaj Volucella – Trzmielówka

Rodzaj skupia jedne z największych i najbardziej masywnych bzygów zasiedlających krainy palearktyczną i nearktyczną; pojedyncze gatunki zahaczają o krainę orientalną.

Leave a Reply