Volucella elegans – Trzmielówka iberyjska

Syrphidae – Bzygowate
Głowa całkowicie czarna. Oczy samicy wyraźnie rozdzielone czołem, oczy samca niemal stykają się ze sobą. Twarz wyprofilowana w wystający do przodu szeroki ryjek. Scutum z rozległym, czarnym rysunkiem. Scutellum zwykle rdzawoczerwone. Odwłok krępy. 2 tergit czarny z parą żółtych, rozdzielonych plam. Żółte plamy na 3-im tergicie są większe i łączą się ze sobą w przewężona po środku przepaskę poprzeczną. Wierzchołek odwłoka żółty.

Hiszpania – Granada 17.09.2015 ♀ Fot. Simon Oliver

Hiszpania – Granada 05.09.2018 ♀ Fot. Simon Oliver

Hiszpania – Granada 05.09.2018 ♀ Fot. Simon Oliver

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje Półwysep Pirenejski i południową Francję wraz z Korsyką
  2. Biotop. Wykazuje skłonności synantropijne, podążając za swoimi żywicielami – osami. Stąd najłatwiej spotkać ją w pobliżu miast czy osiedli na słonecznych, ukwieconych stanowiskach
  3. Wymiary. Długość ciała poniżej 20 mm
  4. Aktywność. Kwiecień/maj – wrzesień/październik
  5. Lokalizacja. Hiszpania. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines żywią się pyłkiem i nektarem. Larwy rozwijają się w gniazdach os z rodziny Vespidae. Żywią się resztkami pokarmu os i szerszeni, martwymi larwami i poczwarkami – być może także żywymi
  7. Podobne. W Polsce i w Europie występują dwa podobne gatunki – Volucella zonaria (żółta przepaska na 3-im tergicie nie jest przewężona) oraz Volucella inanis (przepaska jak u V.zonaria + czarny wierzchołek odwłoka)
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Simon Oliver
  9. * – proponowana nazwa gatunkowa

Rodzaj Volucella - Trzmielówka


avidal

Leave a Reply