Volucella jeddona – Trzmielówka wschodnia*

Syrphidae – Bzygowate
Głowa całkowicie czarna. Oczy samicy wyraźnie rozdzielone czołem, oczy samca niemal stykają się ze sobą. Twarz wyprofilowana w wystający do przodu szeroki ryjek. Wici czułków bardzo silnie owłosione. Scutum pokryte intensywnie złocistopomarańczowymi, gęstymi włoskami (przynajmniej u podstawowej formy barwnej). Scutellum żółto owłosione, bez sztywnych, odstających szczecin – istotna cecha diagnostyczna gatunku. Na pierwszym widocznym tergicie dwie rozległe, żółte plamy boczne; na drugim tergicie takie plamy mogą być również obecne. Na 2-im tergicie zawsze obecny czarny, podłużny pas centralny. Tergit 3 całkowicie czarny. Wierzchołek odwłoka pokryty długimi, żółtymi włoskami. Skrzydła z silnie przyciemnionymi żyłkami przy pterostigmie.

Chiny – Shijiazhuang 10.08.2020 ♀ Fot. seventeennature

Chiny – Shijiazhuang 10.08.2020 ♀ – widać, że 3 tergit jest całkowicie czarny Fot. seventeennature

Chiny – Shijiazhuang 10.08.2020 ♀ Fot. seventeennature

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje Daleki Wschód – wykazywana z Chin, Korei Południowej i Japonii oraz wschodnich krańców Rosji
  2. Biotop. Wykazuje skłonności synantropijne, podążając za swoimi żywicielami – osami. Stąd najłatwiej spotkać ją w pobliżu miast czy osiedli na słonecznych, ukwieconych stanowiskach
  3. Wymiary. Długość ciała 17-18.5 mm
  4. Aktywność. ?
  5. Lokalizacja. Chiny. W Polsce i w Europie nie występuje
  6. Pokarm. Imagines żywią się pyłkiem i nektarem. Larwy rozwijają się w gniazdach os z rodziny Vespidae. Żywią się resztkami pokarmu os i szerszeni, martwymi larwami i poczwarkami – być może także żywymi
  7. Podobne. Liczne inne bzygowate imitujące wyglądem trzmiele
  8. Uwagi. Autor obserwacji – seventeennature
  9. * – proponowana nazwa gatunkowa

Rodzaj Volucella - Trzmielówka


avidal

Leave a Reply