Volucella bombylans – Trzmielówka łąkowa

Syrphidae – Bzygowate
Z Europy znane są 2 formy barwne. Przypominająca Bombus lapidarius forma bombylans ma tułów i przód odwłoka pokryte czarnym futerkiem i tylko ostatnie tergity czerwonopomarańczowe. Forma plumata upodabnia się do Bombus terrestris i Bombus lucorum – dodatkowo boki tułowia i pierwsze tergity odwłokowe pokrywają żółte włoski. U obu form wici na czułkach są mocno owłosione, pierzaste, skrzydła z czarną plamką, nogi całkowicie czarne, a twarz wydłużona.

Las wiączyński 06.06.2012 Samica forma plumata

Las wiączyński 06.06.2012 Samica forma plumata

Las wiączyński 06.06.2012 Samica forma plumata

Las wiączyński 06.06.2012 Samica forma plumata

Młynek 06.06.2013 Samica forma bombylans

Łódź – Młynek 06.06.2013 Samica forma bombylans

Las wiączyński 06.06.2012 Samiec forma bombylans

Las wiączyński 06.06.2012 Samiec forma bombylans

  1. Liczebność. Pospolita
  2. Biotop. Skraje lasów, polany, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 11-17 mm. Długość skrzydła 8-14 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, Bieszczady. Występuje w całym kraju
  6. Pokarm. Nektar i pyłek. Larwy żywią się martwymi i żywymi larwami i poczwarkami społecznych gatunków pszczołowatych Apidae i osowatych Vespidae; chętnie trzmieli Bombus
  7. Podobne. Liczne inne gatunki stosujące mimikrę upodabniającą je do trzmieli. I tak np. Eristalis intricarius ma jasne golenie, a Merodon equestris nieowłosione wici. Na tułowiu Arctophila bombiformis pojawiają się żółte poprzeczne pasy z włosków. Inne gatunki nie mają tak wydłużonej twarzy, lub brak ciemnych plamek na ich skrzydłach. Istotne jest też użyłkowanie
Sine Wiry 23.06.2015

Sine Wiry 23.06.2015

Sine Wiry 23.06.2015

Sine Wiry 23.06.2015

Sine Wiry 23.06.2015

Sine Wiry 23.06.2015

Las wiączyński 06.06.2012 Forma plumata

Las wiączyński 06.06.2012 Forma plumata

V.bombylans

Ceteń 11.06.2015

Las wiączyński 06.06.2012 Samiec forma bombylans

Las wiączyński 06.06.2012 Samiec forma bombylans

Las żeromiński 21.05.2014

Las żeromiński 21.05.2014

Dodaj komentarz