Volucella bombylans – Trzmielówka łąkowa

Syrphidae – Bzygowate
Z Europy znane są 2 formy barwne. Przypominająca Bombus lapidarius forma bombylans ma tułów i przód odwłoka pokryte czarnym futerkiem i tylko ostatnie tergity czerwono-pomarańczowe. Forma plumata upodabnia się do Bombus terrestris i Bombus lucorum – dodatkowo boki tułowia i pierwsze tergity odwłokowe pokrywają żółte włoski. U obu form wici na czułkach są mocno owłosione, pierzaste, skrzydła z czarną plamką, nogi całkowicie czarne, a twarz wydłużona.

Las wiączyński 06.06.2012 Samica forma plumata

Las wiączyński 06.06.2012 ♀ forma plumata

Las wiączyński 06.06.2012 Samica forma plumata

Las wiączyński 06.06.2012 ♀ forma plumata

Młynek 06.06.2013 Samica forma bombylans

Łódź – Młynek 06.06.2013 ♀ forma bombylans

Las wiączyński 06.06.2012 Samiec forma bombylans

Las wiączyński 06.06.2012 ♂ forma bombylans

  1. Status. Pospolita. Występuje w całym kraju
  2. Siedlisko. Skraje lasów, polany, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała 11-17 mm. Długość skrzydła 8-14 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – wrzesień
  5. Lokalizacja. Łódzkie, pomorskie, lubelskie, Bieszczady
  6. Pokarm. Nektar i pyłek. Larwy żywią się martwymi i żywymi larwami i poczwarkami społecznych gatunków pszczołowatych Apidae i osowatych Vespidae; chętnie trzmieli Bombus
  7. Podobne. Liczne inne gatunki stosujące mimikrę upodabniającą je do trzmieli. I tak np. Eristalis intricarius ma jasne golenie, a Merodon equestris nieowłosione wici. Na tułowiu Arctophila bombiformis pojawiają się żółte poprzeczne pasy z włosków. Inne gatunki nie mają tak wydłużonej twarzy, lub brak ciemnych plamek na ich skrzydłach. Istotne jest też użyłkowanie
  8. Uwagi. Autorzy obserwacji – Andrzej Sawic Magdalena Jędro avidal
Sine Wiry 23.06.2015

Sine Wiry 23.06.2015 ♀

Sine Wiry 23.06.2015

Sine Wiry 23.06.2015 ♀

Sine Wiry 23.06.2015

Sine Wiry 23.06.2015 ♀

Las wiączyński 06.06.2012 Forma plumata

Las wiączyński 06.06.2012 ♂ Forma plumata

Zamość 29.05.2023 ♂ Fot. Andrzej Sawic

Czapielski Młyn 04.07.2020 ♂ Forma bombylans Fot. Magdalena Jędro

V.bombylans

Ceteń 11.06.2015 ♀

Las wiączyński 06.06.2012 Samiec forma bombylans

Las wiączyński 06.06.2012 ♂ forma bombylans

Las żeromiński 21.05.2014

Las żeromiński 21.05.2014 ♂


Rodzaj Volucella - Trzmielówka


avidal

2 thoughts on “Volucella bombylans – Trzmielówka łąkowa

  1. Czy trzmielówki zawisają w locie, tak jak inne bzygi? Widziałam ostatnio muchówki podobne do tych na zdjęciu i myślę, że to chyba musiały być one

Leave a Reply