Aulacosternum nigrorubrum

Coreidae – Wtykowate
Głowa czerwonopomarańczowa. Przedplecze czerwonopomarańczowe z mniej lub bardziej rozległym zaczernieniem, które najczęściej ogranicza się do wąskich smug przy przedniej i tylnej krawędzi – rzadziej zajmuje niemal cały środek przedplecza. Scutellum czarne. Pokrywy pomarańczowe z gęstym, czarnym punktowaniem. Zakrywka duża, ciemna. Connexivum dwubarwne – czerwone z czarnymi paskami. Nogi i czułki czarne; wierzchołki goleni często są czerwonawe.

Queensland – Lytton 27.10.2016 Fot. msone

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje Australię, zwłaszcza jej wschodnie i północne wybrzeża
  2. Biotop. Lasy deszczowe, ogrody, parki, polany, zarośla, tereny ruderalne, plantacje bawełny
  3. Wymiary. Długość ciała przeciętnie 18-20 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Australia. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Larwy i imagines wysysają soki roślinne z paków, kwiatów, nasion i owoców roślin z rodziny ślazowatych – szczególnie często znajdowany na Hibiscus heterophyllus. Żeruje również na bawełnie
  7. Podobne. Z powodu stosunkowo smukłej sylwetki i jaskrawego ubarwienia można go pomylić z gatunkami z rodzaju Plinachtus oraz z niektórymi reprezentantami rodzin Pyrrhocoridae i Lygaeidae – mimo to nietrudny do rozpoznania
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – msone

Queensland – Brisbane 04.12.2019 Niewybarwiony osobnik świeżo po wylince Fot. msone


avidal

Leave a Reply