Pyrrhocoridae – Kowalowate

Ciało czarnoczerwone, lub czarne. Głowa trójkątna, płynnie łącząca się z przedpleczem. Oczy lekko wypukłe. Czułki 4-segmentowe. W ramach jednego gatunku mogą występować formy lotne, uskrzydlone i krótkoskrzydłe, nielotne; te drugie znacznie częstsze. Larwy i imagines fitofagiczne.
W Polsce tylko dwa gatunki z jednego rodzaju.

Park Poniatowskiego 06.03.2012 Klasyczny tramwaj Pyrrhocoris apterus – Kowal bezskrzydły
P.marginatus Pyrrhocoris marginatus

Zobacz też:
Scantius aegyptius

2 thoughts on “Pyrrhocoridae – Kowalowate

Leave a Reply