Dysdercus cingulatus

Pyrrhocoridae – Kowalowate
Głowa  pomarańczowoczerwona. Przedplecze czerwonawe, pomarańczowe lub żółtopomarańczowe z białym kołnierzem. Scutellum czarne. Pokrywy żółtopomarańczowe do czerwonych z parą czarnych, owalnych plam. Zakrywka silnie przyciemniona. Odwłok czerwony lub pomarańczowy z kontrastowow białymi smugami poprzecznymi na sternitach. Uda przynajmniej w części apikalnej czarne.

Sri Lanka 26.01.2018 Fot. Roman Prokhorov

  1. Zasięg. Tropikalne i subtropikalne regiony Azji – od Pakistanu i Indii po Nową Gwinęę i Filipiny, Tajwan i południowe krańce Japonii, niektóre wyspy na Pacyfiku, połnocne i północnowschodnie wybrzeża Australii
  2. Biotop. Rozmaite tereny otwarte, w tym uprawy bawełny. Chętnie odwiedza kwiaty
  3. Wymiary. Długość ciała 12-18 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Sri Lanka. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines wysysają nasiona, kwiaty i owoce rozmaitych roślin zielnych, krzewów i drzew liściastych. Larwy żerują m.in. na bawełnie – wysysają nasiona
  7. Podobne. Niektóre inne gatunki z rodzaju o zachodzących na siebie zasięgach, w tym Dysdercus koenigii, u którego uda są całkowicie czerwone, podobnie jak Physopeltha slanbushii
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Roman Prokhorov

avidal

Leave a Reply