Codophila varia – Kapłanka zmienna

Pentatomidae – Tarczówkowate
Ubarwienie podstawowe ciała zmienne – najczęściej jasnożółte lub czerwonobrązowe. Na głowie i w przedniej części przedplecza obecne ciemne pasy. Scutellum białe z kilkoma czarnymi plamami oraz z rdzawobrunatnym przyciemnieniem w połowie długości. Connexivum białe bądź żółte z czarnymi prążkami. Ostatnie dwa człony czułków (4 i 5) zwykle ciemniejsze od czerwonych członów 1-3; niemniej regularnie spotyka się osobniki o przyciemnionych członach 2-5.

Chorwacja – Vir 16.07.2022 Fot. Marek R.Swadzba

  1. Zasięg. Region śródziemnomorski, Wyspy Kanaryjskie, cieplejsze regiony środkowej Europy, Bałkany, Kaukaz, centralna Azja aż po zachodnie Chiny
  2. Biotop. Ciepłe murawy (zwłaszcza kserotermiczne), nasłonecznione polany, zbocza z wystawą południową, łąki zalewowe
  3. Wymiary. Długość ciała 8.5-14 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień, a w niektórych regionach cały rok; apogeum pojawu od maja do września. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. Chorwacja. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Soki roślinne  – gatunek polifagiczny, żerujący najchętniej na roślinach z rodzin selerowatych i złożonych
  7. Podobne. Borczyńce z rodzaju Carpocoris – zwłaszcza Carpocoris pudicus. Najłatwiej odróżnić je po odmiennie ubarwionym, ciemniejszym scutellum
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Marek R.Swadzba

Chorwacja – Vir 16.07.2022 Fot. Marek R.Swadzba


avidal

Leave a Reply