Carpocoris pudicus – Borczyniec purpurowy

Pentatomidae – Tarczówkowate
Ubarwienie ciała żółtopomarańczowe lub czerwonopomarańczowe – w przedniej części przedplecza oraz w jego bocznych katach czarne plamy. Scutellum zwykle również z czarnymi plamkami przy przedniej krawędzi. Przedplecze o zaokrąglonych kątach bocznych, relatywnie wąskie – w najszerszym miejscu mniej więcej tak szerokie jak nasada pokryw. Connexivum dwubarwne, naprzemiennie żółtopomarańczowo (lub czerwono) i czarno plamkowane.

Włochy – Comeana koło Florencji 13.08.2021 Fot. Karol Kruk

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje południową Europę, oraz południowe rejony Europy środkowej
  2. Biotop. Łąki, zarośla, przydroża, skraje lasów, parki, ogrody
  3. Wymiary. Długość ciała 10-12 mm
  4. Aktywność. ?
  5. Lokalizacja. Włochy. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Soki roślinne, nasiona roślin zielnych i owoce
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju – w tym Carpocoris mediterraneus (przedplecze szersze, a jego boczne kąty ostre). Zarówno w Polsce, jak i w południowej Europie występują także podobne Carpocoris fuscispinus i Carpocoris purpureipennis
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Karol Kruk
  9. Uwagi 2. Identyfikacja Aneta Itczak

avidal

Leave a Reply