Leptoglossus oppositus – Płatonóg kasztanowy

Coreidae – Wtykowate
Ubarwienie ciała kasztanowobrązowe. Przedplecze o łagodnie wyprofilowanych tylnych kątach. Na pokrywach brak przepasek, obecne są jedynie dwie pary drobnych jasnych plamek; para wewnętrzna zlewa się ze sobą przy złożonych skrzydłach. Tylne uda z licznymi, krótkimi ostrogami. Tylne golenie płatowato zgrubiałe.

Virginia – Fairfax 14.12.2012 Fot. Judy Gallagher

Virginia – Lorton 27.09.2017 Fot. Judy Gallagher

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje tropiklane i subtropikalne regiony wszystkich kontynentów
  2. Biotop. Łąki, pola, skraje lasów, polany, ogrody, tereny ruderalne
  3. Wymiary. Długość ciała 18-21 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. USA. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Larwy i imagines wysysają soki roślinne z nasion i niedojrzałych owoców wielu rozmaitych roślin zielnych
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różnią się ostrzej wyprofilowanymi tylnymi kątami przedplecza bądź bogatszym rysunkiem na pokrywach i/lub przedpleczu
  8. Uwagi. Najbardziej znanym wrogiem naturalnym jest Trichopoda pennipes, której larwy żerują wewnątrz ciał larw gospodarza
  9. Uwagi 2. Autorka obserwacji – Judy Gallagher

avidal