Proxys punctulatus – Ostrzyk trzykrotkowiec

Pentatomidae – Tarczówkowate
Głowa czarna, wydłużona w ostro zakończony wyrostek twarzowy. Przedplecze czarne z dwiema drobnymi, żółtymi plamkami przy przedniej krawędzi oraz z ostro wyprofilowanymi wyrostkami w przednich kątach – wyrostki te są stosunkowo krótkie. Wierzchołek scutellum z żółtą plamą; para drobnych, żółtych plamek obecna również w przednich kątach scutellum. Pokrywy czarne z kilkoma nieregularnie rozrzuconymi żółtymi plamkami. Zakrywka silnie przyciemniona. Uda w części nasadowej kremowo-żółte, w części wierzchołkowej czarne. Golenie żółte, czarno cętkowane z czarnymi obrączkami apikalnymi. Czułki czarne z bladożółtymi obrączkami nasadowymi na członach 3-5.

Virginia – Lorton 29.06.2018 Fot. Judy Gallagher

  1. Zasięg. Tropikalne regiony obu Ameryk – od południowowschodnie stany USA i Kalifornia po Amazonię
  2. Siedlisko. Lasy deszczowe, ogrody, polany, łąki
  3. Wymiary. Długość ciała 11-13 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. USA. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines i larwy są fitofagiczne – wysysają soki z liści i owoców rozmaitych roślin (jeżyny, bawełna, trzykrotki, cytrusy i inne), oraz drapieżne – polują na bezkręgowce o miękkim ciele
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju różnią się detalami ubarwienia oraz długością wyrostków w przednich kątach przedplecza – są one wyraźnie dłuższe u Proxys albopunctulatus (dodatkowo różni się on żółtymi, czarno nakrapianymi udami), Proxys obtusicornis i Proxys victor
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Judy Gallagher

Pentatomidae - Świat


avidal

Leave a Reply