Pselliopus barberi

Reduviidae – Zajadkowate
Ciało masywne, jednolicie, intensywnie pomarańczowe. Na głowie rysunek z czarnych smug i kresek. Szeroko wystające poza boki skrzydeł connexivum, a także nogi, czułki i kłujka są czarno prążkowane.

Virginia – Woodbridge 26.09.2020 Fot. Judy Gallagher

Virginia – Woodbridge 17.10.2022 Fot. Judy Gallagher

  1. Zasięg. Wschodnie, centralne i płd-wschodnie stany USA, Meksyk
  2. Biotop. Lasy i ich skraje, zarośla, łąki, ogrody; przebywa zwykle na kwitnących roślinach zielnych oraz pośród listowia na krzewach i drzewach
  3. Wymiary. Długość ciała 12-14 mm
  4. Aktywność. Wiosna – jesień, a w regionach tropikalnych cały rok. Zimuje imago
  5. Lokalizacja. USA. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines i larwy drapieżne. Polują na rozmaite owady, rzadziej inne bezkręgowce
  7. Podobne. Inne gatunki z rodzaju bywają bardzo podobne – i tak ubarwienie Pselliopus cinctus jest mniej jaskrawe, z większą domieszką barwy brązowej, a Pselliopus latispina zasiedla Amerykę Środkową
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Judy Gallagher

Virginia – Nokesville 12.07.2020 Larwa Fot. Judy Gallagher


avidal

Leave a Reply