Pselliopus cinctus

Reduviidae – Zajadkowate
Ciało masywne, wydłużone. Przedplecze bladożółte lub bladobrązowe z ciemnymi znaczeniami w przedniej części; podstawa przedplecza prosta. Scutellum z ciemnymi plamkami przy przedniej krawędzi. Pokrywy jasnobrązowe lub żółte. Connexivum bladożółte do niemal białego z ciemnymi prążkami. Nogi z licznymi, ciemnymi obrączkami.

Virginia – Fairfax 13.08.2021 Fot. Judy Gallagher

Virginia – West Springfield 16.09.2021 Fot. Judy Gallagher

  1. Liczebność. Zasięg obejmuje Stany Zjednoczone, Meksyk oraz Amerykę Środkową; sporadycznie obserwowany w Ameryce Południowej
  2. Biotop. Lasy, zarośla, łąki, ogrody; przebywa zwykle na roślinach zielnych lub pośród listowia
  3. Wymiary. Długość ciała 11.5-13.5 mm
  4. Aktywność. Zależna od lokalizacji. W regionach tropikalnych i subtropikalnych imagines aktywne cały rok
  5. Lokalizacja. USA. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines i larwy drapieżne
  7. Podobne. U Pselliopus barberi wierzch ciała nigdy nie jest brązowy, przedplecze ma mniej ciemnych znaczeń w przedniej części (lub nie ma ich wcale), a jego podstawa ma lekko falista krawędź. Poza tym ciemne plamki na scutellum są mniejsze bądź ich brak, a connexivum ma żywsze barwy, żółtopomarańczowe
  8. Uwagi. Autorka obserwacji – Judy Gallagher

Virginia – Woodbridge 23.07.2021 Larwa Ciemna litera „V’ na głowie pozwala odróżnić ten gatunek od larw C.barberi Fot. Judy Gallagher


avidal

Leave a Reply