Pygoda irrorata

Pentatomidae – Tarczówkowate
Przedplecze i scutellum żółte, grubo i gęsto punktowane – punktowanie układa się w czarną mozaikę. Pokrywy ciemnozielone lub kasztanowobrązowe. Żyłki na cuneusie (kliniku) tworzą kształt rombu. Connexivum z żółtymi plamkami i z drobnymi, ząbkowatymi wyrostkami na każdym segmencie. Nogi żółtobrązowe. Czułki jednolicie czerwonobrązowe.

Kostaryka 20.02.2010 Fot. gernotkunz

  1. Zasięg. Odnaleziona w Kostaryce, Panamie i Kolumbii – zasiedla zapewne także Amazonię
  2. Biotop. Lasy, ogrody, zarośla, polany
  3. Wymiary. Długość ciała 20-24 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Kostaryka. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines i larwy wysysają soki roślinne – nie znam gatunków żywicielskich
  7. Podobne. Liczne inne gatunki z podrodziny Edessinae różniące się detalami ubarwienia, punktowania i użyłkowania
  8. Uwagi. Autor obserwacji – gernotkunz

avidal