Tylospilus acutissimus – Sordyn puklicowaty

Pentatomidae – Tarczówkowate
Głowa zielona z parą ciemnych plam o zmiennym kształcie za oczami – mogą one przybierać formę podłużnych smug, jak i drobnych kropek. Przedplecze zielone z czarną lub czerwoną smuga poprzeczną; przednie kąty przedplecza wyprofilowane  w ostre wyrostki. Scutellum zielone z trzema plamkami nasadowymi – mogą one być białe, żółte lub czerwone; wierzchołek scutellum jasno obrzeżony z dochodzącymi do niego dwoma czarnymi bądź czerwonymi paskami. Pokrywy zielone – na przykrywce (corium) widoczna czarna, okrągła plamka. Zakrywka zielona z ciemnym pasem o nieostrych brzegach rozciągającym się od wierzchołka scutellum po wierzchołek zakrywki. Nogi zielone.

Texas – Hidalgo 09.11.2021 Fot. James Bailey

Texas – Mission 06.11.2021 Fot. James Bailey

  1. Zasięg. Obie Ameryki – od południowych stanów USA przez Meksyk i Karaiby aż po Amazonię
  2. Biotop. Lasy deszczowe, ogrody, polany, łąki, murawy, tereny ruderalne – regularnie znajdowany na werbezynie Verbesina encelioides
  3. Wymiary. Długość ciała 10-17 mm
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. USA. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines i larwy są drapieżne – polują na rozmaite bezkręgowce, zwłaszcza o miękkim ciele (chętnie na gąsienice)
  7. Podobne. Przypomina nieco niektóre gatunki z rodziny Acanthosomatidae – mimo to łatwy do rozpoznania
  8. Uwagi. Autor obserwacji – James Bailey

Arizona – Prima 01.10.2021 Larwa Fot. James Bailey


avidal

Leave a Reply