Umbonia crassicornis – Cierniczka troskliwa

Membracidae – Zgarbkowate
Przedplecze silnie wydłużone w kierunku tyłu ciała, wyprofilowane w ostry kolec skierowany ku górze – kolec ten ulega znacznej zmienności; u samicy jest ostry i relatywnie prosty, u samca płasko zakończony i lekko wygięty do tyłu. Przedplecze na ogół zielone lub żółtozielone z czerwonymi, żółtymi, żółtobrązowymi, brązowymi lub czarnymi smugami o zmiennym kształcie i rozmieszczeniu. Kolec często silnie przyciemniony, zwłaszcza u samców – wierzchołek kolca na ogół czerwony. Owady uczepione łodygi rośliny żywicielskiej przypominają ciernie. Ubarwienie nóg również zmienne, często zielonkawoczerwone.

Meksyk 11.11.2020 ♀ Fot. Robb Navarro

  1. Zasięg. Od Florydy i Meksyku po Amazonię – gatunek neotropikalny
  2. Biotop. Lasy, ogrody, parki, zarośla. Zasiedla gromadnie gałązki krzewów i drzew
  3. Wymiary. Długość ciała 8-12 mm – zależna od obfitości pokarmu w okresie larwalnym
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Meksyk, USA. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Soki roślinne wysysane z rozmaitych krzewów i drzew liściastych – wymienia się m.in. krotolarie, tamaryndowce, kufliki, rzewnie, parkinsonie i desmantusy
  7. Podobne. Kilka innych gatunków z rodzaju
  8. Uwagi. Samice strzegą larw przed drapieżnikami i w razie zagrożenia gotowe są poświęcić dla nich życie
  9. Uwagi 2. Autorzy obserwacji – Judy Gallagher Robb Navarro

Floryda 08.12.2013 Agregacja samic Fot. Judy Gallagher


avidal

Leave a Reply