Umbonia crassicornis – Cierniczka troskliwa

Membracidae – Zgarbkowate
Przedplecze silnie wydłużone w kierunku tyłu ciała, wyprofilowane w ostry kolec skierowany ku górze – kolec ten ulega znacznej zmienności; u samicy jest ostry i relatywnie prosty, u samca płasko zakończony i lekko wygięty do tyłu. Przedplecze na ogół zielone lub żółtozielone z czerwonymi, żółtymi, żółtobrązowymi, brązowymi lub czarnymi smugami o zmiennym kształcie i rozmieszczeniu. Kolec często silnie przyciemniony, zwłaszcza u samców – wierzchołek kolca na ogół czerwony. Owady uczepione łodygi rośliny żywicielskiej przypominają ciernie. Ubarwienie nóg również zmienne, często zielonkawoczerwone.

Meksyk 23.02.2015 Fot. Cheryl Harleston López Espino

Meksyk 11.11.2020 ♀ Fot. Robb Navarro

Meksyk 22.03.2015 Fot. Cheryl Harleston López Espino

  1. Zasięg. Od Florydy i Meksyku po Amazonię – gatunek neotropikalny
  2. Biotop. Lasy, ogrody, parki, zarośla. Zasiedla gromadnie gałązki krzewów i drzew
  3. Wymiary. Długość ciała 8-12 mm – zależna od obfitości pokarmu w okresie larwalnym
  4. Aktywność. Cały rok
  5. Lokalizacja. Meksyk, USA. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Soki roślinne wysysane z rozmaitych krzewów i drzew liściastych – wymienia się m.in. krotolarie, tamaryndowce, kufliki, rzewnie, parkinsonie i desmantusy
  7. Podobne. Kilka innych gatunków z rodzaju
  8. Uwagi. Samice strzegą larw przed drapieżnikami i w razie zagrożenia gotowe są poświęcić dla nich życie
  9. Uwagi 2. Autorzy obserwacji – Cheryl Harleston López Espino Judy Gallagher Robb Navarro

Floryda 08.12.2013 Agregacja samic Fot. Judy Gallagher

Meksyk 22.03.2015 Agregacja larw Fot. Cheryl Harleston López Espino

Meksyk 21.05.2015 Fot. Cheryl Harleston López Espino

Meksyk 23.05.2015 Egzuwia po wylince do stadium imago Fot. Cheryl Harleston López Espino


avidal

Leave a Reply