Ventocoris falcatus – Czarnusz rogatyniec

Pentatomidae – Tarczówkowate
Ubarwienie podstawowe żółtobrązowe, szarobrązowe lub jasnobrązowe. Przedplecze szerokie, o łagodnie wyprofilowanych długich, ciemno obrzeżonych wyrostkach w przednich kątach, zawsze jednobarwne. Scutellum pokrywa znaczną część odwłoka i jest jednolicie ubarwione. Boki odwłoka z białymi guzkami.

Hiszpania – Granada 04.06.2022 Fot. Simon Oliver

Hiszpania – Granada 02.04.2018 Fot. Simon Oliver

  1. Zasięg. Lokalny i nieczęsty gatunek zasiedlający południowo-zachodnią Europę (od Portugalii po Wochy i Maltę) i północno-zachodnią Afrykę; wykazany również z Egiptu, gdzie jest bardzo rzadki
  2. Biotop. Polany, skraje lasów, łąki, ogrody, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała około 10 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – listopad
  5. Lokalizacja. Hiszpania. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines i larwy wysysają soki z czarnuszek Nigellia spp (podobnie jak pozostałe gatunki z rodzaju)
  7. Podobne. Nietrudny do rozpoznania
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Simon Oliver

Hiszpania – Granada 28.07.2018 Larwa Fot. Simon Oliver


avidal

Leave a Reply