Ventocoris rusticus – Czarnusz kołnierzasty

Pentatomidae – Tarczówkowate
Ubarwienie podstawowe czerwono-brązowe, żółto-brązowe lub ciemnobrązowe. Głowa żółta, czerwono-brązowa lub ciemnobrązowa. Przedplecze szerokie, o łagodnie wyprofilowanych przednich kątach, zawsze dwubarwne – jego przednia część jest jaśniejsza od części tylnej nawet u tych form barwnych, w których całe przedplecze ma zbliżone, brązowe ubarwienie. Scutellum pokrywa znaczną część odwłoka i jest jednolicie ubarwione, najczęściej czerwono-brązowe, rzadziej ciemnobrązowe do wręcz czarnego. Nogi i czułki żółte. Wyróżnia się wiele odmian barwnych.

Hiszpania – Granada 24.08.2018 Fot. Simon Oliver

Hiszpania – Granada 04.06.2016 Fot. Simon Oliver

Hiszpania – Granada 04.06.2016 Fot. Simon Oliver

Hiszpania – Granada 04.06.2016 Fot. Simon Oliver

  1. Zasięg. Południowa Europa, północna Afryka, oraz Bliski Wschód i centralna Azja aż po Iran i Kazachstan
  2. Siedlisko. Leśne polany i prześwietlenia, skraje lasów z ziołoroślami, łąki, ogrody, zarośla
  3. Wymiary. Długość ciała około 10 mm
  4. Aktywność. Kwiecień – listopad
  5. Lokalizacja. Hiszpania. W Polsce nie występuje
  6. Pokarm. Imagines i larwy wysysają soki z czarnuszek Nigellia spp (podobnie jak pozostałe gatunki z rodzaju)
  7. Podobne. U Ventocoris horvathi na scutellum obecna jest mniej lub bardziej rozległa żółta, trójkątna plama
  8. Uwagi. Autor obserwacji – Simon Oliver

Hiszpania – Granada 21.06.2017 Larwa Fot. Simon Oliver

Hiszpania – Granada 21.06.2017 Fot. Simon Oliver

Hiszpania – Granada 24.05.2017 Złoże jaj Fot. Simon Oliver


Pentatomidae - Świat


avidal

Leave a Reply